כולו לב » גלריית כלבים » פצ'ס
נעים מאודאני פצ'ס [ שזה טלאים באנגלית- כי אני "מצוייר" בטלאי צבע נהדרים ]..
אני חמוד אמיתי ואפילו משחק עם הכלבים בבית האומן שלי. מי מאמץ אותי ??
קצת על פצ'סחתלתול חמוד שכבר מכיר ארגז חול ומסתדר עם כולם. בונבון אמיתי.
גילשבעה שבועות
מין
אני רוצה לאמץ את פצ'ס !