כולו לב » גלריית כלבים » מייפל
נעים מאודאני מייפל. אני נמצא בבית. זמני בירושלים, ומחכה לביתי הקבוע. 
קצת על מייפלגור מהמם ביופיו בן חצי שנה, מסורס ומחוסן. רגיל לארגז חול!
גילחצי שנה
מין
אני רוצה לאמץ את מייפל !